RenoPont

Pénzügyi lehetőségek

Otthonfelújítási támogatás

Hivatkozás másolása

Az Otthonfelújítási támogatás az energetikai felújítások egyik meghatározó forrása. Célja a gyermekes családok lakhatási körülményeinek javítása és a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése. Forrása a központi költségvetés a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló a 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint. A támogatás olyan Magyarország területén elhelyezkedő lakáscélú ingatlan fejlesztésre lehet támogatást igényelni, amely, az ingatlan nyilvántartás szerint lakás, lakóház vagy egyéb lakáscélú épület. A jogszabály gyermek fogalma alatt a várandósság 12. hetétől a 25. életév betöltéséig eltartott, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeket érti.

A támogatásra jogosultak köre: A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy vagy az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen igényelhetik. További feltételek egyebek között, hogy az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal, valamint az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.

Igényelhető támogatás összege: A támogatás összege a számlával igazolt, a Rendeletben részletezett építési tevekénységek költségeinek 50%-a, de legfeljebb: 3.000.000 Ft.

Az elszámolható költségek megoszlása: Az elszámolásban 50-50%-os megoszlásnak kell lennie az anyagköltség és a munkadíj között, és egyik költségelem sem haladhatja meg a 1,5 millió Ft-ot.

A támogatás kombinálható a CSOK-al és a falusi CSOK-al is, de kettősfinanszírozás nem lehetséges. Ugyanakkor a Lakástakarék pénztárral és a Babaváró hitellel egyszerre is felhasználható.

Falusi CSOK támogatás

Hivatkozás másolása

A falusi CSOK támogatás csak korszerűsítésre is igényelhető olyan ingatlanra, amely már az kérelmező tulajdonában van. Tehát nem kell feltétlen új ingatlant venni, hanem a meglévőt kell a megadott feltételeknek megfelelően felújítani. Ez a rekonstrukció jellemzően energetikai felújítást is jelent, hiszen a korszerűsített épületbe nagy hiba lenne elavult, energiapazarló technológiákat újabb évtizedekre ‒ a következő felújításig ‒ bebetonozni.

A támogatásra jogosultak köre: A Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) már 1 vállalt vagy meglévő gyermek után igényelheti. A tanyán, birtokközponton, preferált kistelepülésen lévő lakáshoz/lakóházhoz igényelt Családi Otthonteremtési Kedvezményt (Falusi CSOK) felhasználhatja bővítésére és/vagy korszerűsítésére, akár ezzel egyidejűleg a használt ingatlan megvásárlására is. Falusi CSOK 2486 településen igényelhető.

Az igényelhető támogatás összege: A gyermekek számától függően a minimális hasznos alapterületet és a használt lakás vásárlására és/vagy bővítésére, energetikai felújítására igényelhető támogatás összegét az alábbi táblázat mutatja be:

Elszámolható költségek:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat
 • kémény építése, korszerűsítése
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan ingatlanban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos- és vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség felújítását, a WC-felújítást, a konyhafelújítást
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási, helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig

Lakossági napelemes pályázat

Hivatkozás másolása

RRF- 6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázat lakossági pályázók részére

A lakossági napelemes pályázat 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyújt háztartások számára energetikai beruházások végrehajtásához.

Támogatható tevékenységek:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése,
VAGY
(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia-tároló beépítése és nyílászáró cseréje.
A támogatást igenyelhetők köre: nagykorú természetes személy (magánszemély); rendelkezik magyar adóazonosító jellel; állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik a fejlesztendő ingatlanban; a beruházással érintett épület esetében (rész)tulajdonjoggal bír; nincs 60 napot meghaladó köztartozása; a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmüknek egy főre jutó összege az ingatlanban (rész)tulajdonnal rendelkező személyek számával számolva 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.
Igényelhető támogatás összege: legfeljebb az (1) esetén bruttó 2.900.000 Ft, (2) esetén bruttó 11.300.000 Ft.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.
Az első beadás 2021. december 6-tól kezdődik Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyékben, majd több lépésben december 13-tól, 20-tól és 27-től a fennmaradó megyékben is megnyílik.

A pályázatok értékelésére pontozást vezettek be, melynek célja a pályázat célzottságának növelése. Ennek értelmében plusz pont jár azért, ha az adott ingatlanban 18. életévét be nem töltött személy(ek) (gyermek/ek) is be van(nak) jelentve, vagyis, ha:

 • nincs gyermek: 1 pont, 
 • 1 gyermek: 2 pont, 
 • 2 gyermek: 3 pont, 
 • 3 vagy több gyermek esetén pedig 4 pont jár.

Szintén plusz pont illeti azokat a pályázókat, akiknél hátrányos helyzetűnek minősített térségben történne az ingatlan fejlesztése.

 • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont 
 • amennyiben kedvezményezett a járás: 2 pont 
 • fejlesztendő járás esetén pedig: 3 pont

A kapott pontok alapján csökkenő sorrendet állítanak fel, ami befolyásolja a pályázók esélyeit. 

A beruházás csak Regisztrált kivitelező listából választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a kivitelezővel megkötött előszerződés.

Társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására.

Az 1997-ben indult lakástakarék értékesítési tevékenységhez kapcsolódó állami támogatás. 2018. októberében az állami támogatás megszüntetésre került (ezen időpontban az értékesítők a következők voltak: Aegon Lakástakarékpénztár, Fundamenta Lakáskassza, OTP Lakástakarékpénztár és az Erste Lakástakarékpénztár), így az ezután megkötésre kerülő szerződésekhez állami támogatás nem jár (Fundamenta Lakáskassza és OTP Lakástakarékpénztár).

A lakástakarékpénztár egy olyan megtakarítási forma, amelyet annak érdekében hoztak létre, hogy segítse az otthonteremtés legfontosabb állomásait. Az összeget mindenki szabadon felhasználhatja a következő célokra:

 • A megtakarítási konstrukció által összegyűjtött pénzből családi házat, tanyai lakóingatlant, lakást és lakástelket is lehet vásárolni, de emellett az ingatlancserére is lehetőség van.
 • A lakástakarék-megtakarítás biztosítja a meglévő lakás/ház kibővítését is. Lakásbővítésről azokban az esetekben beszélünk, amikor a lakás/ház területe plusz egy szobával bővül, de ide tartozik az emeletépítés és a tetőtér-beépítése is.
 • Az összegyűjtött pénz lakásfelújításra fordítható, egyetlen szabály, hogy kizárólag beépített és „elmozdíthatatlan” dolgokra lehet elkölteni. Tehát ide tartozik az energetikai felújítás során minden burkolási anyag, ajtó– és ablak csere, de még a beépített konyhaszekrény vagy mosogatógép is, valamint az energetikai, korszerűsítési beruházások, mint a nyílászáró csere, kazáncsere, szigetelés, napelem.
 • A lakástakarék által megspórolt összeg felhasználható a közművesítés különböző módjaira is. Ide tartozik a vízelvezetéstől kezdve, a járdaépítésen és -felújításon át, a különböző vezetékek (áram, gáz, eresz) be- és felszerelése, az árokrendszer kiépítése mellett az internetes és tévés hálózatok bekötését is fedezheti a megtakarított összeg.

 • A lakástakarék egyik legnagyobb előnye, hogy a lakáshitel igénylését követően a kölcsönösszeg-törlesztésére is alkalmas. 
 • A lakástakarék lehetővé teszi az idősek otthonában kiváltható élethosszig tartó bérleti jog megvásárlásának fedezését is.

CSOK - felújításra nem lehívható

Hivatkozás másolása

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) új lakás vásárlására vagy építésére, valamint használt lakás vásárlására és bővítésére vehető igénybe, otthonfelújításra nem lehet felhasználni.

MNB Zöld Otthon - felújításra nem lehívható

Hivatkozás másolása

A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram Zöld Otthon Programját energiahatékony (legalább BB tanúsítványú) új lakás vásárlására és építésére lehet igénybe venni, felújításra nem lehívható ez a hitel.

MFB hitel - felfüggesztve

Hivatkozás másolása

A Magyar Fejlesztési Bank lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését kamat támogatott hitellel segítette elő. A hitel kamata 0% volt, amelynek forrásai VEKOP-5.2.1-17 kódszámú) hitelprogram (Budapest és Pest megye) és a GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú hitelprogram (egyéb régiók). A kamattámogatásra fordított összeg mintegy 115 milliárd Ft volt.

A támogatásra jogosultak köre: természetes személy, társasház, és lakásszövetkezet.

Támogatható tevékenységek:

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje
 • fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

 • napkollektoros rendszer
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából

További információ: a hitelkonstrukció újbóli megnyitásáról holnapunkon tájékoztatást adunk.

Hasznosnak találtad ezt az oldalt? Kérjük segítsd munkánkat visszajelzéseddel a két gomb valamelyikére kattintva!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Értesülj újdonságainkról, olvass tippeket a mélyfelújításról, hogy felkészülten vághass bele!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Felújításod bármelyik fázisába be tudunk csatlakozni, vedd fel velünk a kapcsolatot, vagy látogass meg minket irodáink valamelyikében!

Ez a projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjának támogatásában részesült, a 845652. sz. támogatási szerződés keretében. A weboldal tartalma a RenoHUb konzorcium kizárólagos felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.